บทเรียนออนไลน์การสร้างแอนิเมชั่นด้วย Flash

โดย นายสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ ครูชำนาญการ โรงเรียนสตรีศึกษา อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด


การสร้างวัตถุ (Object) ด้วยเครื่องมือ Brush Tool

เครื่องมือ Brush มีไว้สำหรับลากเส้นวาดเป็นรูปร่างต่างๆ โดยอาศัยเส้นทางที่เมาส์ผ่าน เหมาะสำหรับงานที่เป็น Freehand หรือมีอุปกรณ์เสริม

 

ขั้นที่ 1 คลิกเลือกเครื่องมือที่ Tool Box

  
ขั้นที่ 2 กำหนดขนาดและลักษณะของเส้นที่หน้าต่าง Options

  
ขั้นที่ 3 เลือกสีจากสีของพื้นหลังแล้วใช้เมาส์ลากเส้นตามต้องการ

   

ตัวอย่างงานที่สร้างด้วย Brush Tool

    


แบบฝึกสร้างวัตถุด้วย Brush Tool