บทเรียนออนไลน์การสร้างแอนิเมชั่นด้วย Flash

โดย นายสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ ครูชำนาญการ โรงเรียนสตรีศึกษา อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

            เครื่องมือ Pencil มีไว้สำหรับลากเส้น Line โดยอาศัยเส้นทางที่ เมาส์ผ่าน เหมาะสำหรับงานที่เป็น Freehand หรือมีอุปกรณ์เสริม Option (ตัวเลือก)

  - Straighten - ลายเส้นที่ออกมาจะถูกดัดให้ตรง

  - Smooth - ลายเส้นที่ออกมาจะถูกดัดให้เป็นส่วนโค้ง

  - Ink – ลายเส้นที่ออกมาจะถูกดัดให้ส่วนโค้งแต่จะพยายามรักษาเส้นเดิมให้ มากที่สุด

 

ขั้นที่ 1 คลิกเลือกเครื่องมือที่ Tool Box

  
ขั้นที่ 2 กำหนดลักษณะของเส้นที่หน้าต่าง Options

  
ขั้นที่ 3 ใช้เมาส์ลากเส้น ตามต้องการ

  

ตัวอย่างงานที่สร้างด้วย Pencil Tool

           


แบบฝึกสร้างวัตถุด้วย Pencil Tool