บทเรียนออนไลน์การสร้างแอนิเมชั่นด้วย Flash

โดย นายสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ ครูชำนาญการ โรงเรียนสตรีศึกษา อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด


เครื่องมือ Rectangle Tool (เครื่องมือวาดรูปสี่เหลี่ยม)เป็นเครื่องมือสำหรับวาด สี่เหลี่ยม ซึ่งมีส่วนประกอบเป็นเส้นรอบรูป และสีพื้นเช่น เดียวกับวงรี/วงกลม นอกจากนั้นเครื่องมือนี้ยังมี modifier สำหรับปรับมุมให้มีลักษณะโค้งมนได้อีกด้วย

 

ขั้นที่ 1 คลิกเลือกเครื่องมือที่ Tool Box

 

ขั้นที่ 2 กำหนดความโค้งมนของสี่เหลี่ยมได้โดยคลิกที่ สัญลักษณ์ ดังภาพ


ขั้นที่ 3 คลิกลากเมาส์บนสเตจในแนวทางทะแยงตาม ขนาดที่ต้องการถ้าต้องการสี่เหลี่ยมจัตุรัสให้กดคีย์ Shift ค้างไว้ขณะที่ลากเมาส์ตัวอย่างงานที่วาดด้วย Rectangle Tool

   


แบบฝึกสร้างวัตถุด้วย Rectangle Tool